Adresa:
ADMINISTER, spol. s r.o.
divize Media
Husova 109
284 01 Kutná Hora

Přímý kontakt:
Tel: +420 327 588 377
Fax: +420 327 588 312
E-mail:
objednavky@zakonna-oznameni.cz
Web služby:
www.zakonna-oznameni.cz
Web divize:
media.administer.cz

Fakturační údaje:
ADMINISTER, spol. s r.o.
divize Media
Husova 109
284 01 Kutná Hora

IČO: 47551054
DIČ: CZ47551054

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Tylova 390
284 15 Kutná Hora
Číslo účtu:
16303161/0100
IBAN:
CZ7501000000000016303161
SWIFT: KOMBCZPP

Zápis v obchodním rejstříku:
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 22325
Den zápisu: 5. 8. 1993

Uveřejnění Oznámení

Vy
1.
Objednávka
3.
Odsouhlasení
5.
Úhrada faktury
My
2.
Náhled inzerátu
Cenová kalkulace
4.
e-Potvrzení uveřejnění a
Faktura e-mailem
6.
Zaslání protokolu o uveřejnění
a dokladového výtisku
1. OBJEDNÁVKA
Jednou objednávkou zajistíte uveřejnění na www.zakonna-oznameni.cz popř. i v Obchodním věstníku.
Objednat uveřejnění Oznámení lze dvěma způsoby.

A. e-mailem
Text inzerátu zašlete nejlépe v MS Wordu přílohou e-mailu na adresu objednavky@zakonna-oznameni.cz
Dále uveďte:
  1. Termín uveřejnění Oznámení v období OD - DO
  2. Zda požadujete zveřejnění v Obchodním věstníku a popř. termín zveřejnění
  3. Firmu a odpovědnou osobu včetně telefonického kontaktu
B. on-line
Vyplněním následujícího elektronického formuláře:

Elektronický formulář

Název subjektu:
Kontaktní osoba:
POZOR!
Zadejte alespoň Váš e-mail, nebo telefonní číslo. Děkujeme.
E-mail:
Telefon:
Druh Oznámení:
Termín uveřejnění OD:
den:     měsíc:     rok:  
Termín uveřejnění DO:
den:     měsíc:     rok:  
Obchodní věstník (OV):
 ANO    NE  
Termín zveřejnění v OV:
den:     měsíc:     rok:  
Poznámka:
Vložte soubory (povinný je pouze dokument s inzerátem)
Dokument s inzerátem:

Logo:

2. NÁHLED INZERÁTU, CENOVÁ KALKULACE
Po obdržení Vaší objednávky zpracujeme grafický náhled inzerátu společně s cenovou kalkulací a obojí zašleme k Vašemu vyjádření.

3. ODSOUHLASENÍ
Své odsouhlasení inzerátu nám sdělte e-mailem. Na jeho základě uveřejníme Oznámení na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz a bude-li požadováno, zajistíme i zveřejnění v Obchodním věstníku.

4. ELEKTRONICKÉ POTVRZENÍ UVEŘEJNĚNÍ, POKYNY K PLATBĚ E-MAILEM
Vystavíme Vám elektronické potvrzení s uvedeným termínem uveřejnění, které Vám zašleme společně s fakturou na Vaši e-mailovou adresu.

5. ÚHRADA FAKTURY

6. ZASLÁNÍ PROTOKOLU O UVEŘEJNĚNÍ A DOKLADOVÉHO VÝTISKU
V den uveřejnění Vám vystavíme protokol o uveřejnění Oznámení na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz včetně dokladového výtisku inzerátu.

Vzor protokolu o uveřejnění

Termíny a lhůty uveřejnění Oznámení na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz

Oznámení se na internetových stránkách zobrazí v 00:00:00 hodin v den uveřejnění. Minimální doba, po kterou může být Oznámení uveřejněno, je 24 hodin.

Termín uveřejnění se zadává v intervalu OD – DO.
  • Pokud Objednavatel vyplní termín "DO" kdy má být Oznámení uveřejněné, bude uveřejněno do určeného data. Následně bude Oznámení přesunuto do Archivu oznámení, kde bude i nadále veřejně přístupné.
  • Pokud Objednavatel nevyplní termín "DO" kdy má být Oznámení uveřejněné, bude uveřejněno permanentně.